Ontstaan Badminton

Ontstaan van de badmintonsport
Algemeen wordt aangenomen dat India de bakermat is van het badminton omdat daar het spel POONA werd beoefend. Waarschijnlijk genoemd naar de stad Poona, die ongeveer 50 km van Bombay ligt. Engelse officieren introduceerden het spel, waarmee zij in India kennis maakten, in Engeland en omstreeks 1873 werd het spel intensief beoefend op het landgoed van de Hertog van Beaufort in Gloucestershire. De naam van dat landgoed was BADMINTON en aangenomen mag worden dat de naam van het landgoed is overgegaan op het spel. Uit oude schilderijen staat vast dat men het spel toch ook in Europa al kende en vermoedelijk werd het onder verschillende namen beoefend.

Ken Davidson, een bekende Amerikaanse badmintonautoriteit, die zich in de geschiedenis van het badminton heeft verdiept, kwam tot de ontdekking dat het spel reeds in de 12e eeuw in Engeland werd gespeeld. Ook in Frankrijk kende men het spel 'Jeu de longue plume' al in de middeleeuwen. Er bestaat een schilderij uit de 17e eeuw van Adam Menyoki waaruit blijkt dat het spel met een kleine racket en een soort shuttle werd gespeeld. Die shuttle stond vroeger bekend als pluimbal. Een goed Nederlands woord voor badminton zou dus 'pluimbal' zijn. Een goed Nederlands woord voor badminton zou dus 'pluimbal' zijn.Spelregels
In 1877 verschenen er spelregels in boekvorm van de hand van kolonel H.O. Selby in Karachi (India). Ondanks het feit dat er nu spelregels bestonden werd het spel toch op uiteenlopende wijzen beoefend. In sommige streken werd het spel door twee personen gespeeld, die de shuttle heen en weer sloegen en verplicht waren op dezelfde plaats te blijven staan. Elders speelde men het met drie of vijf man aan elke kant van het net. Zelfs rond 1910 was dit nog het geval. Sindsdien zijn de spelregels herhaaldelijk gewijzigd en aangepast, vooral nadat het badminton zich ontwikkelde tot een specifieke zaalsport. Het speelveld zoals wij dat kennen, heeft niet de oorspronkelijke vorm. In de tijd dat het badminton in Europa, of liever in Engeland, opgang begon te maken, kende men nog geen sporthallen. Wel had men in de kringen waar het badminton beoefend werd de beschikking over grote landhuizen met zalen van 'kamers-en-suite'. Alleen had het veld dan, als gevolg van de suitedeuren en mogelijk kasten aan weerszijden, de vorm van een zandloper.
In 1934 werd door negen landen besloten een internationale organisatie te stichten, de Internationale Badminton Federatie (IBF). Deze landen waren: Canada, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Schotland en Wales. Er werd overeengekomen dat de IBF de absolute controle over het spel en de spelregels voor de gehele wereld zou uitoefenen. De IBF is thans uitgegroeid tot een echte wereldorganisatie die het overkoepelend orgaan vormt van alle nationale bonden; zij vertegenwoordigt thans de belangen van miljoenen enthousiaste badmintonspelers. Hieronder zijn kort omschreven de doelstellingen van de IBF:
- Het handhaven en waar nodig aanpassen van de bestaande spelregels. Het stellen van regels voor internationale ontmoetingen.
- Het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de nationale organisaties.
- Het regelen van de Wereld Kampioenschappen voor landenteams, voor de heren bekend als THOMAS CUP en voor de dames als UBER CUP.
- Het organiseren van de Wereldkampioenschappen zowel in (gemengde heren en dames-) teams als individueel.
- Het wereldwijd bevorderen van de badmintonsport.

Oprichting Europese Badminton Unie (EBU)
Op 24 september 1967 werd in Duitsland de Europese Badminton Unie opgericht, waarin zich 11 bij de IBF aangesloten Europese landen verenigden. Deze landen waren: België, Denemarken, (het toenmalige) West-Duitsland, Engeland, Finland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Zweden en Zwitserland. Op dit moment zijn er 27 landen bij de EBU aangesloten. Tot de taken van de EBU behoort o.a:
-- Het organiseren van de Europese Kampioenschappen (deze worden om de twee jaar gehouden).
- - Het organiseren van de Europese Jeugdkampioenschappen (deze worden eveneens om de twee jaar gehouden, tussenliggend aan de Europese Kampioenschappen).Oprichting Nederlandse Badminton Bond (NBB)
Op 15 november 1931 werd in Noordwijk de Nederlandse Badminton Bond opgericht onder meer door mr. D.U. Stikker (de latere minister van buitenlandse zaken en tevens de Nederlandse vertegenwoordiger in de NATO), mr. Punt, dhr. Den Hoed en anderen. Tot en met 1938 leidde de Nederlandse Badminton Bond een redelijk bestaan, doch van een echte groei was geen sprake. Het ligt voor de hand dat door de oorlogshandelingen en alle daarmee gaande gebeurtenissen de NBB zijn activiteiten noodgedwongen moest staken. In oktober 1951 namen enthousiaste badmintonliefhebbers de organisatie weer krachtig te hand en daarmee begint een bloeiende periode voor het badminton in Nederland. Omstreeks 1953 brachten speelgoedhandelaren en fabrikanten goedkoop materiaal op de markt. Doordat men zich gemakkelijk voor een paar centen rackets en shuttles kon aanschaffen ging badminton ' de straat op'. De sport werd enorm populair en men zag het in straten en op pleinen, aan het strand en op campingterreinen met groot enthousiasme beoefend worden. De groei die de Nederlandse Badminton Bond sinds dat jaar meemaakte, kent geen vergelijking met andere sporten. De NBB werd de snelst groeiende sportbond van Nederland. Vanaf 1990 is het ledenaantal iets teruggelopen en het totaalaantal bedraagt nu ongeveer 65.000.

Olympische Spelen
Sinds 1992 is badminton ook een officiële Olympische sport. Tijdens de Olympische Spelen in Barcelona werden de eerste gouden medailles in het enkelspel uitgereikt aan Allen Budi Kusuma (heren) en Susi Susanti (dames). Beide spelers komen uit Indonesië. Na de Olympische Spelen werden ze als volkshelden verwelkomd in hun land. De medailles die ze behaald hadden waren de eerste Olympische medailles die ooit door Indonesische sporters werden behaald. In 1996 baarde de jeugdige Mia Audina, 16 jr. jong en toen nog voor Indonesië uitkomend, veel opzien door in Atlanta zilver te behalen.
Deze Mia Audina is getrouwd met een Nederlander en is nu Nederlandse en komt met succes uit voor het nationale team.

Internationaal sterke landen
Met de winnaars van de Olympische Spelen is tegelijk iets gezegd over de krachtsverhoudingen in het internationale badminton. Vooral de Aziatische landen geven de toon aan. Vooral Indonesië, Zuid-Korea en China zijn hele sterke landen. Bij de heren kan ook Maleisië niet worden vergeten. In Europa zijn de Deense badmintonners het best. Zij worden op de voet gevolgd door Nederland en Engeland --- en . Enkele Deense en Engelse spelers en speelsters behoren tot de wereld top. Van de andere Europese landen behoort een enkeling tot de topspelers.
Nederland heeft met de toppers Mia Audina en Yao Jie twee speelsters van de top-10 van de wereldranglijst. Ook het gemengddubbelspel van Lotte Jonathans/Chris Bruil heeft een vaste positie in de wereldtop veroverd.


Thomas en Uber Cup
De Thomas en Uber Cup zijn de cups die verdiend worden met het wereldkampioenschap voor respectievelijk de herenlandenteams en de dameslandenteams. De cups zijn vernoemd naar Sir George Thomas en mevrouw Uber.
Sir Thomas was een baron uit Yapton, geboren in 1881. Hij haalde zowel op 22-jarige leeftijd als op 47-jarige leeftijd enkele wereldtitels binnen. Toen in 1948/1949 de landencompetitie van start ging loofde hij een beker uit voor de winnaar. Deze beker is bekend geworden als de THOMAS CUP. Sir George Thomas is gedurende 21 jaren president van de IBF geweest.
Mrs. Uber is een top-badmintondame rond 1940, geboren in America. Zij heeft diverse titels in het damesenkelspel en dubbelspel behaald.
Het Nederlandse herenteam heeft zich een keer gekwalificeerd voor de finales (voor de beste 8 landen van de wereld), en wel in 1998.
Het Nederlandse damesteam heeft zich al 6x keer gekwalificeerd voor de finales (1988, 1990, 1992, 1998, 2000 en 2000). Dit jaar (2002) heeft het damesteam op sensationele wijze de bronzen medaille behaald.

Nederlandse toppers
In Nederland was Jeroen van Dijk lange tijd de beste speler. Hij was in 1994 de eerste Nederlandse heer die zich plaatste voor het finaletoernooi ('Grand Prix Finals') van het circuit van toernooien dat in één jaar over de hele wereld verspreid wordt gespeeld. Voor de 'Finals' plaatsen zich de 16 heren die in de 'Series' de beste resultaten hebben behaald. Enkele jaren daarvoor plaatste Eline Coene zich als eerste Nederlandse voor de Grand Prix Finals. Daarna plaatste Eline zich samen met Erica van den Heuvel ook voor de 'Finals' in het damesdubbelspel. Bij de dames worden er maar 12 speelsters tot dat toernooi toegelaten.
Op dit moment zijn Mia Audina, Judith Meulendijks, Yao Jie, Dicky Palyama en Brenda Beenhakker echte toppers. Eric Pang is Europees jeugdkampioen en een talent voor de toekomst.
Lees er meer over op de competitiepagina en de topsportpagina op de NBB-site www.badminton.nl.

Grote Bonds-evenementen
De grote evenementen die door de Nederlandse Badminton Bond georganiseerd worden, zijn jaarlijks:
- De Internationale Kampioenschappen, ook wel de Rutac Holland Open; er is altijd een interessante deelname van sterke spelers uit veel landen. Qua organisatie hebben deze kampioenschappen in Europa grote faam.
- De Nederlandse Kampioenschappen
- De Nederlandse Jeugd- en Veteranenkampioenschappen
- De Big Boss Liga en de bondscompetitie
- Deelname aan Europa Cup competitie
- De Satellite finales (finales van de besten van het hoogste niveau Nederlandse toernooicircuit)
- De AA-Drink Cup (het bekertoernooi voor clubteams).
Net zoals in andere sporten probeert de Nederlandse Badminton Bond ook een of meerdere grote evenementen naar Nederland te halen. In 2002 was dit de voorronde van de Thomas en Uber Cup en in 2003 is dit het Wereldkampioenschap voor dames en heren landenteams (Sudirmancup).

Bron: Badminton.nl