Spelregels

Badminton bestaat al heel lang. Aangenomen wordt dat India de bakermat is van het badminton. Daar werd de sport Poona gespeeld, een spel dat op badminton leek. Engelse officieren introduceerden de sport, waar ze in India mee kennis hadden gemaakt, in Engeland. Omstreeks 1873 werd het spel intensief beoefend op een Engels landgoed dat BADMINTON heette. Men denkt dat de naam van het landgoed is overgegaan op het spel.

Jij bent beslist niet de enige die geïnteresseerd is in deze Olympische sport. In ons land spelen op dit moment namelijk zo'n 63.000 mensen badminton bij circa 640 verenigingen die aangesloten zijn bij de NBB.

Wat heb je nodig?

1. Racket
Ten eerste heb je natuurlijk een badmintonracket nodig. Laat je adviseren door een trainer, ervaren spelers of een winkelier wat betreft bespanning, gripdikte, prijs en merk.

2. Sportkleren
Om te kunnen badmintonnen heb je eigenlijk alleen een trainingspak nodig met daaronder een t-shirt en een short. Wanneer je warm gespeeld bent, dan kun je je trainingspak uit doen. Schoenen dienen licht en veerkrachtig te zijn met goede steun en een goed profiel.

3. Shuttles
Tenslotte heb je een shuttle nodig. Er zijn nylon shuttles voor beginners en veren shuttles voor gevorderden. Meestal heeft de vereniging shuttles waar je gebruik van kunt maken.

Speelveld
Het speelveld voor badminton ziet er zo uit:

Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed. Het net moet bij de palen 155 cm hoog zijn.

Het speelveld voor het dubbelspel:

Spelsoorten
Badminton kent vijf spelsoorten:
mannenenkelspel (HE)
vrouwenenkelspel (DE)
mannendubbelspel (HD)
vrouwendubbelspel (DD)
gemengddubbelspel (GD).

Toss
Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint mag een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:
eerst serveren of eerst de service ontvangen, of:
het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant.
De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden. Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest deze dus de kant van het veld waarop hij/zij begint.

Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak. Na iedere score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak.

Service algemeen
De service is heel belangrijk in badminton. Een service is goed als:
_ deze onderhands geslagen wordt (zie tekening onder);
_ deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld (zie tekening boven);
_ de serveerder niet op of tegen de lijnen staat;
_ de serveerder met beide voeten op de grond staat.

Onderhands: wanneer het gehele blad van het racket duidelijk zichtbaar is beneden de gehele hand van de speler en de shuttle beneden het middel geraakt wordt.

Service enkelspel
_ Iedere speler heeft één servicebeurt.
_ In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden.
_ Er wordt van serveervak gewisseld als je zelf een punt maakt.
_ Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander.

Service dubbelspel

_ Ieder team heeft één servicebeurt.
_ De eerste service wordt altijd geslagen vanuit het rechter serveervak.
_ In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden door dezelfde speler.
_ Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt maakt.

Vanaf het weekend 4 en 5 februari (Nederlands kampioenschap) is in Nederland een nieuwe puntentelling van kracht. Er wordt gespeeld volgens het rallypointsysteem. Je kunt derhalve ook scoren als je de opslag niet hebt. Vanaf de komende competitie geldt dit voor iedereen.

Telling
Mannenenkelspel 2 gewonnen games van 21 punten
Mannendubbelspel 2 gewonnen games van 21 punten
Gemengddubbelspel 2 gewonnen games van 21 punten
Vrouwendubbelspel: 2 gewonnen games van 21 punten
Vrouwenenkelspel: 2 gewonnen games tot 21 punten

Je scoort een punt als
- als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;
- als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat;
- als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;
- als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Je maakt een fout
- als de shuttle binnen je speelveld op de grond valt;
- als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je tegenstander valt;
- als je in het net slaat;
- als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Let
Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt).

Verlengingsregels

Bij een stand van 20-20 wordt er doorgespeeld totdat er een 2 punten voorsprong is. Bij de stand 29-29 is het volgende punt het beslissende punt. Dus tot een maximum van 30 punten.

Voor een voorbeeld van de telling kun je terecht via de volgende adres: http://www.badminton.nl/files/bestanden/21.html


Bron: Badminton.nl