The Voice Kids

Emma Kok, de naam zal velen niets zeggen, maar toch....


Emma is de dochter van Natalie en Vito Kok. Natalie is de dochter van Truus en Manfred Toutenburg. En nu zijn we er.
Truus, Natalie en Vico zijn ex-leden van onze vereniging. Manfred is een van de oprichters en ere-lid van BC Cosmos. Emma
heeft na een enerverende finale de eerste prijs gewonnen. Mede dankzij haar coach Ali B. heeft zij haar beste beentje
voorgezet en, naast haar trofee, een studiebeurs gewonnen. Wij wensen Emma en haar familie van harte proficiat en een
geweldige toekomst toe.


Geplaatst op: 04-06-2021